De intervalmethode
De intervalmethode kenmerkt zich door het planmatig afwisselen van loopbelasting en herstel. In de herstelperiodes (pauzes) wordt meestal geen volledig herstel bereikt. Het grote voordeel van trainingen volgens de intervalmethode is dat de optelsom van de bij elkaar opgetelde tijden sneller is dan je tijd over die afstand in normaal tempo. De intervalmethode heeft een uniek effect op het hart en de bloedvaten. Door deze trainingsvorm moet het hart- en bloedvaten systeem hard werken om de bloeddruk te handhaven. Het is in feite een soort krachttraining van de hartspier en levert daardoor een bijdrage tot de verbetering van de Vo2 max.

Om het effect op het systeem van hart en bloedvaten effectief te laten zijn mogen de herhalingspauzes absoluut niet te lang zijn.

De intervalmethode kent twee vormen Het onderscheid in deze twee vormen zit in het verschil van de belastingintensiteit:
  1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast.
  2. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.
Lange intervallen hebben over het algemeen langere pauzes. Zij worden daarom tempo lopen genoemd en vallen onder de overige trainingsmethoden.

Extensieve intervaltraining
Het kenmerk van deze training is veel herhalingen met weinig pauzes. De intensiteit ligt tussen de 70-80% van de maximale snelheid die op desbetreffende loopafstand kan worden gerealiseerd.

Intensieve intervaltraining
In vergelijking tot een extensieve interval wordt er een hoger tempo gelopen. Het looptempo bedraagt 80-90% van de maximale snelheid die op desbetreffende loopafstand kan worden gerealiseerd. Naast herhalingspauzes worden ook seriepauzes toegepast. De seriepauzes waarborgen een hoog looptempo gedurende de training. De duur van een enkele herhaling ligt tussen 100 en 1000 meter.

De duurloop training of Tempo duur
Deze onderscheidt zich van de andere trainingsvormen. Het kenmerk van deze vorm van training is, dat er gedurende een bepaalde tijd op een constant tempo wordt gelopen. Een duurtraining kan opgebouwd worden door enerzijds het tempo naar een hoger niveau te brengen en anderzijds door de afstand geleidelijk te vergroten.
Het doel hiervan is de conditie dan wel op peil te houden of te vergroten. Deze vorm van training zal altijd afgewisseld dienen te worden met interval trainingen.